Για να σας επιτραπεί η είσοδος στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας Safe Pass. Σχετικός έλεγχος θα διενεργείται από αρμόδια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κατά την είσοδο σας, μεσω της εφαρμογης CovScan Cyprus ενώ θα γίνεται και η ταυτοποίηση του ατόμου με επίδειξη αποδεικτικού ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό γεννήσεως για παιδιά κάτω των 12 ετών)