Για να σας επιτραπεί η είσοδος στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας Safe Pass. Σχετικός έλεγχος θα διενεργείται από αρμόδια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κατά την είσοδο σας. Safe Pass ορίζεται η προσκόμιση ενός εκ ων πιο κάτω αποδεικτικών:

1. Κάρτα εμβολιασμού με τουλάχιστον μία δόση και να έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων, ή
2. Γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης εάν έχετε νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, ή
3. Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών.

Ισχύει για πρόσωπα ηλικίας από 12 ετών και άνω.